Joomla

เลมอนฟาร์ม

Description

เลมอนฟาร์ม เป็นร้านสุขภาพที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 ปัจจุบันมีสาขา 9 แห่งในกรุงเทพฯ เลมอนฟาร์มพยายามทำหน้าที่ส่งเสริมการมีสุขภาพดีด้วยอาหารเกษตรอินทรีย์ และอาหารธรรมชาติให้แก่ผู้บริโภค โดยการทำงานร่วมกับเกษตรกรรายย่อยในชนบท เพื่อให้มีอาหารเกษตรอินทรีย์ (organic) และอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีอันตรายบริการผู้บริโภค และเป็นตลาดที่มั่นคง สร้างรายได้ที่เป็นธรรมให้แก่เกษตรกรรายย่อยในชนบท จำนวนหลายร้อยครอบครัว

ติดต่อ

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด

โทรศัพท์ 02-575-2222
โทรสาร 02-575-3789

Website ? http://www.lemonfarm.com
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Share this product